PROJE HABERLERİ

Bir Düşünsen Projesi Başvuruları Başladı

Proje kapsamında üç günlük konaklamalı bir program( Atölye, etkinlik, eğtim) icra edilecek( Öngörülen 16/17/18 Kasım 2018-İstanbul), düşünme paneli organize edilecek ve ufuk açıcı, düşünme ve tefekkürü geliştirici kurum, kuruluş ve mekanlara ilgi alanlarına uygun oluşturulacak gruplarla ziyaretler gerçekleştirilecektir.

Düşünce sistemimizin kendini yenileyememesi ya da yanlış düşünce tarzları benimsememizle birlikte günlük yaşamımızda donuk, özgün olmayan, kes kopyala yapıştır tarzı, fikir üretmekten mahrum iskelet bir yapı oluşmuş durumdadır.

 

Düşünmeden geçen zaman içerisinde taklitçi, ezberci ve buna dayalı büyük kaygıların ve endişe verici korkuların ve acelecilik kültürünün yaşandığı bir topluma dönüşmüş durumdayız.

 

Zaman öyle hızlı akıp gidiyor ki, günlerin, haftaların hatta yılların nasıl geçtiğini bilemiyoruz. Bu hız, tefekkür ve düşünce hayatımızın yenilenememesine hatta bitmesine yol açmaktadır.

 

Düşünce ve tefekkürden yoksun bir beşer, ihtiyaç ve sorunların çözülmesini bir yana bırakın gerçek farkındalığın oluşmasına engel olmaktadır.

 

Bu gün ya da gelecekteki en önemli sorunların başında olan ve özellikle yarınlarımız dediğimiz çocuklarımızın hayatını riske attığımız, düşüncesizlik ve muhakemeden yoksun kararsızlık hastalığına yakalanmış bir toplum bırakmaktayız.

 

Proje ile amacımız, geçmişten dersler çıkararak, birçok kurum, organizasyon ya da toplumu doğrudan etkileyen yönetici/liderlerimizi özellikle çalkantılı ve belirsiz çevre koşullarında alacağı kararları zor koşullar altında dahi doğru kararlar alabilmelerine yönelik faaliyetler yapmaktır.

 

 

Bu projenin diğer bir önemli amacı kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarında halihazırda yönetici olarak devam eden insanların düşünme kapasiteleri ve mevcut durumlarını kendilerinin teşhis etmesini sağlamaktır. Devamında mevcut durumlarını geliştirmelerine yönelik eğitimler, atölyeler, simülasyonlar, etkinlikler, gezilerle desteklemektir.

 

Bu düşünceyle geçmişten dersler çıkarılıp, yeteneklerin fark edilmesini sağlayarak, gelecekteki yaşantı ve iş deneyimlerine ışık tutacak biçimde vizyon kazanmalarına dönük programlar yapılacaktır.

 

Ayrıca  kendi düşünsel durumlarını ve düşünsel kaynaklarını doğru bir biçimde teşhis ve tespit etme çabalarını güçlendirerek geliştirmelerini sağlamaktır.

 

Bunun sonucunda elde edilecek verilerle düşünce ve muhakeme dünyamızın odak noktası tefekkür zincirini yeniden canlandırılmasına katkı vermektir. Proje programın en önemli kazanımlarından biride farklı düşünceleri, görüşleri, insanları tanımak farklı kültürlerle birlikte geleceğimize dair ufuk açıcı çalışmalar yapmaktır.

 

Yöneticilerimizde/liderlerimizde özellikle düşünme kültürü, farklılıklara saygı, danışma kültürünün geliştirilmesi, düşün dünyamızın zenginleştirilmesi ve karar alma süreçlerinde bir çok destek mekanizmasının sürecin içine dahil edilmesi noktasında katılımcıların kazanımlar elde etmelerini hedeflemekteyiz.

 

Çocuk ve Gençlik alanında çalışmalarına devam eden derneğimiz bu projeyle bu alanda yöneticilik ve liderlik yapan çocuk ve gençlik çalışanlarına yönelik liderlik programını tasarlamıştır. Bu konuda İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına proje başvurusu gerçekleştirilmiş ve fon desteğini almaya hak kazanılmıştır.

 

 

 Ayrıca projenin bir çok kamu, sivil toplum ve üniversite ortağı bulunmaktadır. İstanbul Valiliği, Şişli Kaymakamlığı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Düşünce Vakfı, Vefa İlim ve Kültür Derneği, Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği, İstanbul Kültür Elçileri Derneği, Şehirli Derneği, Türk Kahramanları Araştırma ve Yaşatma Derneği ortaklarımız arasında bulunmaktadır.

 

 

İstanbul dahilin de (İstanbul dışı yol giderleri karşılanmamaktadır ve sınırlı kontenjandır) çocuk ve gençlik alanında çalışma yapanlar başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ( sivil platformlar, sosyal girişimciler, üniversite kulüpleri dahil) , kamu kurum ve kuruluşu  yöneticileri, özel sektör yöneticileri ve üniversite yöneticilerini kapsamaktadır.

 

 

Proje kapsamında üç günlük konaklamalı bir program( Atölye, etkinlik, eğtim)  icra edilecek( Kesin tarih: 16/17/18 Kasım 2018-İstanbul), düşünme paneli organize edilecek ve ufuk açıcı, düşünme ve tefekkürü geliştirici kurum, kuruluş ve mekanlara ilgi alanlarına uygun oluşturulacak gruplarla ziyaretler gerçekleştirilecektir.

 

 

Proje Başvurusu ve bilgi için tıklayınız

 

www.birdusunsen.com