BİZDEN HABERLER

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısını 10.11.2018 Pazar günü 10.00 da Dernek Merkezinin yer aldığı adresinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı adreste 17.11.2018 tarihinde aynı saate yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısını 10.11.2018 Pazar günü 10.00 da  Dernek Merkezinin yer aldığı adresinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı adreste 17.11.2018 tarihinde aynı saate yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.       Açılış ve yoklama

2.       Divan Heyetinin Teşekkülü ve Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

3.       Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve yönetim kurulunun ibrası

4.       Dernek tüzüğünün kısmen değiştirilmesi ve Yönetim Kurulun Seçimi

6.       Dilek ve temenniler

7.       Kapanış