Projeler

Broşürle Örnek İnsan, Kurum ve Uygulama

Topluma faydalı işler yapan kişi ve kurumların yaptıkları bu işleri tanıtan broşürler hazılıyoruz. Hazırladığımız bu broşürleri düzenlediğimiz ve katılımcı olduğumuz toplantı, seminer ve eğitimlerde dağıtıyoruz. Yapılan bu örnek uygulamalardan daha fazla kişinin haberdar olmasını istiyor ve iyilğin yaygınlaşmasını istiyoruz. Kişi ve kurumlardan bu broşürler için bir ücret talep etmiyoruz. Broşürleri sponsorlar aracılğıyla hazırlıyoruz. 

Bu proje kapsamında 5 adet broşürler hazılanmış olup 20 bin adet broşür seminer, eğitim ve toplantılarda dağıtılmıştır.