Projeler

Tohum Otizm Vakfı

 

 

“Erken Tanı ve Eğitimle, Otizmli Bir Çocuk Yeniden Doğabilir”

 


 

TOHUM OTİZM VAKFI


“Erken Tanı ve Eğitimle, Otizmli Bir Çocuk Yeniden Doğabilir”


Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, “Otizm ve Yaygın Gelişim Bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003  tarihinde kurulmuştur.


 VİZYONUMUZ


Türkiye’de ‘Otizm Spektrum Bozukluğu” ve diğer “Yaygın Gelişim Bozuklukları”nın erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık, eğitim, meslek edinimi istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

Tohum Otizm Vakfı

 MİSYONUMUZ • Otizm Spektrum Bozukluğu ve diğer YGB olan çocukların ve ailelerin çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması

 • Otizm Spektrum Bozukluğu ve diğer YGB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almalarının, daha sonra ise en az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirilmelerinin sağlanması

 • Otizm Spektrum Bozukluğu ve diğer YGB konusunda gereken eğitimi vermek üzere eğitmen kadroları yetiştirilmesinin özendirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması

 • Otizm Spektrum Bozukluğu ve diğer YGB konusunda ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi

 • Otizm Spektrum Bozukluğu ve diğer YGB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması

 • Otizm Spektrum Bozukluğu ve diğer YGB konusunda bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması


İLKELERİMİZ • Bilimsellik

 • Önderlik ve öncülük,

 • Şeffaflık,

 • Güvenirlik,

 • Paylaşımcılık,

 • Kurumlar arası iletişim ve işbirliği,

 • Kaynaklarda  verimlilik ve etkililik

 • İnsana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek


2003’den 2015’e TOHUM OTİZM VAKFI


Tohum Otizm Vakfı; 2006 yılında kurulan Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda otizmli çocuklara PCDI modelinde eğitim sunmaktadır.


Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu, Türkiye’de örnek model okul olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.


Tohum Otizm Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Türkiye çapında 000 öğretmene otizm konusunda seminer ve eğitim vermiştir.


500 sağlık personeline otizm ve tarama ölçekleri konusunda eğitim verilmiş; 46.000 çocuğa otizm riski taraması yapılmıştır.


19 devlet okuluna eğitim, materyal, müfredat desteğinde bulunmuştur.


Bir iyi uygulama örneği olarak, Türkiye’de ilk kez otizmli gençler için iş ve yaşam müfredatı Tohum Otizm Vakfı tarafından geliştirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile kurulan Beylikdüzü Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde uygulanmaktadır.


Tohum Otizm Vakfı, faaliyet gösterdiği 12 yılda ulusal ve uluslararası hibe programları projeleri yürüterek, farklı alanlarda temel hedef kitlesini oluşturan otizmli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamıştır.


500 adet eğitim kiti, ‘Otizm Şimdi Ne Olacak?’, ‘Otizm’de Eğitim, Terapi ve Tedavi Yöntemleri’ kitapçıkları ücretsiz olarak dağıtılmıştır.


12 yılda toplam 767 otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yaratılmıştır.


Bir iyi uygulama örneği olarak, Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi işbirliği ile Türkiye’de ilk kez özel bir okul bünyesinde 14-21 yaş arasındaki otizmli bireyler için özel eğitim sınıfı açılmıştır.


TOHUM OTİZM VAKFI HİZMETLERİ


ÇOCUKLARA VE AİLELERE VERİLEN HİZMETLER


Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu


2008-2009 Eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermeye başlayan okulumuz Türkiye’de bu alanda çalışan pilot bir okul olarak çalışmalarını yürütmektedir. Tohum Otizm Vakfı otizm konusunda ABD’nin önde gelen “Princeton Gelişim Enstitüsü” (PCDI) ile 2005 senesinde bu okulun aynı modelini Türkiye’de kurmak üzere bir anlaşma yapmıştır. Bu okulda, otizmli çocukların eğitiminde dünyada kabul görmüş ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış, “Davranışçı Yöntem” metodu uygulanmaktadır. ABD’deki okulda uygulanan model Tohum Otizm Vakfı Okul Programı adı altında ilk üç sınıfı ile 18 Eylül 2006 tarihinde eğitime başlamıştır. Bu okul ile Tohum Otizm Vakfı; Türkiye’de ilk defa otizmli çocuklara özgü 0–21 yaş müfredat programı Türkiye’de uygulamaya başlamıştır. Uygulamalı Davranış Analizi modelinin kullanıldığı, yılda on bir ay, haftada 40 saat kesintisiz eğitim olanağı sunan bu eğitim modeli, otizmli çocukları kaynaştırmaya yerleştiren, onları destekleyen, izleyen ve aynı zamanda eğitimci yetiştiren Türkiye’nin ilk ve tek kurumu olmuştur. 50 senenin tecrübesiyle hazırlanmış müfredat sayesinde, yaklaşık 1600 beceriyi öğrencilerimize kazandırabiliyoruz. Özel eğitimimiz; öz bakım ve bağımsız yaşam becerileri, sosyal etkileşim, akademik gelişim ve davranış kontrolü eğitimlerinin hepsini kapsadığından, öğrencilerimizin ayrıca konuşma terapisi ve duyu bütünlemesi terapisi almasına gerek kalmamakta, okulumuzun müfredatı hepsini kapsamaktadır.


Kuruluşumuzdan bu güne Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Okul ve Kurs programlarımızda 1.183 otizmli çocuğumuza birebir eğitim verilmiştir.


Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda, otizm spektrum bozukluğu şüphesi altında bulunan ya da tanısı konmuş çocukların ailelerine; yönlendirme ve destek hizmetleri de vermektedir. Ülkemizin çeşitli illerinden gelerek okulumuzun uzmanları tarafından eğitsel değerlendirme alan bu ailelere yazılı rapor verilmektedir. Bugüne kadar değerlendirme verilen çocuk sayısı toplam 510’dur


 DİĞER EĞİTİM HİZMETLERİ


Tohum Okul/Kurs programındaki eğitimcilerin eğitimi


Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitimi: 364 öğrenciye rehberlik edilmiştir. Kurumda gözlem ve/veya staj imkanı verilmiştir.


Milli Eğitim Bakanlığı personelinin eğitimi. Tohum Otizm Vakfı’nın kuruluş amacı otizmli çocukların kaynaştırma eğitimine gidebilmeleri ve normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı ortamda eğitim görebilmeleridir. Ülkemizde gerek otizmli çocuk okullarında, gerek kaynaştırmada görev alan öğretmenlerin eğitimlerinde büyük boşluklar vardır. Otizm konusunda bilgi ve eğitimi eksik öğretmenler otizmli çocukları okullarına ve sınıflarına almamaktadırlar. Bu açığı kapatmak için Tohum Otizm Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde başta özel eğitim öğretmenleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi eğitmenleri olmak üzere bakanlığa bağlı öğretmenlere eğitimler vermektedir. Tohum Otizm Vakfı kurulduğu 2003 yılından beri yurt çapında . Özel eğitim öğretmeni ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi eğitmenine Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde eğitim ve seminerler vermiştir. Bu eğitimler sayesinde 21.286 otizmli çocuğa ulaşılmıştır.


Sağlık Bakanlığı Personelinin eğitimi, Avrupa Birliğinden alınan fonla gerçekleşen ‘Tarama Projesi’ çerçevesinde 1.500 sağlık personeline eğitim verilmiştir.