Projeler

Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bu proje ile, gençlerin girişimcilik, beceri ve geleceklerini destekleyerek; eğitim, sosyal ve yerel kalkınmaya katkıda bulunulacak, içinde yasadıkları toplumun aktif ve uyumlu bir ferdi olabilmelerine destek olunacaktır.


 

Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirerek, yasadıkları topluma aidiyet duygusu benimsetilecek, böylece toplumda, kamu ve özel kesimde de halkın refah seviyesi ve yasam kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.


 

Proje en temel ve görünür faaliyeti, Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması ve bu merkez bünyesinde 5 uygulama atölyesinin faaliyete geçirilmesidir.

 

 

Proje Lider Kuruluşu: Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesidir. 

 Amaçlar


 

Yıldık Teknik Üniversitesi bünyesinde bir Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması ve bu merkez bünyesinde müzik teknolojileri atölyesi, film post prodüksiyon stüdyosu, interaktif medya atölyesi ile plastik sanatlar ve gravür atölyesinin yapılandırılması.

 

Bu atölyelerin örgün eğitime destek ve yaygın eğitim amaçları kullanılması.

Atölyelerde ekipman ve malzemenin eğitim dışında araştırma-geliştirme ve üretim için kullanılması.

Fakülte akademik personelinin ve öğrencilerinin uygulama ve üretim deneyimlerinin artırılması.

Civar ilçelerde meslek edindirme yoluyla işsizliğin azaltılması ve nitelikli işgücünün artırlması

Atölyelerde yapılacak nitelikli ve yenlikçi üretimlerle sanat ve tasarım piyasasına öncülük yapılması.

Fakülteye üretim ve tasarım geliri kazandırılması.

Geliştirilen ürünler ile uluslararası geçerli patentleme çalışmaları yapılması.

Bu proje ile, gençlerin girişimcilik, beceri ve geleceklerini destekleyerek; eğitim, sosyal ve yerel kalkınmaya katkıda bulunulacak, içinde yasadıkları toplumun aktif ve uyumlu bir ferdi olabilmelerine destek olunacaktır.

Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirerek, yasadıkları topluma aidiyet duygusu benimsetilecek, böylece toplumda, kamu ve özel kesimde de halkın refah seviyesi ve yasam kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

Proje en temel ve görünür faaliyeti, Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması ve bu merkez bünyesinde 5 uygulama atölyesinin faaliyete geçirilmesidir.


 

Kurulacak Atölyeler:


 

 • Müzik teknolojileri atölyesi


 

 • Film post prodüksiyon stüdyosu


 

 • İnteraktif medya atölyesi


 

 • Resim ve gravür atölyesi


 

 • Üç Boyutlu Atölye

 

Bu atölyeler, örgün eğitim ve yaygın eğitime altyapı oluşturmakla kalmayacak, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle yenilikçi ürün ve yaklaşımlar ortaya koyarak sektörün çıtasını yükseltecek, yüksek nitelikte ürün ve hizmetler üretecektir.


 

Uygulama atölyelerinde yapılacak faaliyetler 3 temel grupta toplanmaktadır:

 

 • Eğitim yılı içerisinde ve yaz tatillerinde gerek YTÜ öğrencilerine gerekse dışarıdan gelecek öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi

 

 • Üniversitenin öğretim elemanı kadrosu, öğrenciler ve dışarıdan görevlendirilecek uzmanlar tarafından atölyelerde yaratıcı endüstriler alanında araştırma-geliştirme çalışmaları yürütülmesi, nitelikli ve yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlanması

 

 • Atölyelerin sektörün ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri sağlayarak piyasanın gereksinimlerini giderilmesi.

 

Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ilk aşamada üretilmesi planlanan ürün ve hizmetlerden bazıları şunlar olarak planlanmaktadır:


 

 • Kısa Film,


 

 • Reklam Filmi,


 

 • Tanıtım Filmi


 

 • Eğitim Filmi


 

 • Müzik Klibi Veya Uzun Metraj Dijital Film Kurguları


 

 • İnteraktif Uygulamalar Ve Donanım Tasarımları


 

 • Gravürler


 

 • Üç Boyutlu Filmler


 

 • Ses Kayıtları Ve Müzik Kayıtları


 

 • Müzik Teknolojisi Prototip Dijital Arayüz Ve Kontrol Birimleri

 


 

Bilgi ve Kayıt İçin:http://yildizdesignlab.com