Projeler

YERYÜZÜ DOKTORLARI

 

Yeryüzünde herkes aynı imkânlara sahip değil. Dünyanın bir bölümünde insanlar refah ve varlık içinde yaşarken, diğer bölümündekiler yokluk ve çaresizlikle boğuşuyor. Bu bölgelerdeki yokluk, altyapıyı da doğrudan etkilediğinden her afet derin yaralar açan felaketlere dönüşüyor. Savaş ve iç karışıklıklar da cabası.

 

Bu acıyı yüreğinde hisseden bir grup doktorun 2000 yılında bir araya gelerek oluşturduğu Yeryüzü Doktorları hareketi, yeryüzünün neresinde temel tıbbi bakım ve sağlık hizmetlerinden mahrum bir insan varsa; diline, dinine, ırkına, cinsiyetine bakmaksızın tıbbi yardım ulaştırmaya çalışmaktadır.

YERYÜZÜ DOKTORLARI

Fakirlik, kuraklık, hastalık, savaş, deprem gibi afet ve felaketlerin kurbanı olan muhtaç insanlara insani ve tıbbi yardım götüren Yeryüzü Doktorları, kurduğu hastane ve sağlık merkezleri, yürüttüğü sağlık program ve projeleri, deprem, savaş ve felaketlerde yaptığı acil müdahalelerle yeryüzüne şifa elini uzatmaktadır.

 

NERELERDEYİZ?  ORADA ve HER YERDE…

 

Gelin her gün 26.000 çocuğun 5 yaşını göremeden öldüğü bu dünyayı birlikte değiştirelim.

 

Gelin ömrü boyunca doktor yüzü görmemiş insanlara şifa, açlıktan uyuyamayan bebeklerin kursağına lokma olalım.

 

Gelin çünkü bu dünyanın size ihtiyacı var. Daha çok yere iyilik taşımak, daha çok yarayı sarmak, daha çok acıyı dindirmek, daha çok umut yeşertmek için…