Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

Kurumsal ve Bireysel sosyal sorumluluğun ilgi alanlarını tanımlamak.

Kurumsal ve Bireysel sosyal sorumluluk alanlarındaki bilincin geliştirilmesi ve bu çerçevede kamuoyunun yaratılması.

Kurumsal ve Bireysel sosyal sorumluluk alanlarında bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak.

Kurumsal ve Bireysel sosyal sorumluluk alanlarında yayınlar yapmak.

Kurumsal ve Bireysel sosyal sorumluluk konularında danışmanlık yapmak.

Kurumsal ve Bireysel sosyal sorumluluk alanlarında seminer, panel, konferans, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlemek.

Kurumsal ve Bireysel sosyal sorumluluk alanlarında projeler geliştirmek ve yürütmek.