Hakkımızda

Kurumsal

Hakkımızda

Sosyal Akıl Derneği ;

 

Sosyal Akıl Derneği; çocuk ve gençlik alanında, varoluşunun bilinciyle,amaç, hedef ve değerlerinin ışığında "sosyal akıl”la yerel, bölgesel ya da küresel toplumun ihtiyaç ve sorunlara yönelik, ilgi alanlarını tanımlama,bilincin geliştirilmesi ve bu çerçevede kamuoyunun oluşturulması,bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapma,yayın, seminer, panel, konferans, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenleme,projeler geliştirme, uygulama,yürütme ve danışmanlık yapmak amacıyla kurulmuştur. 

 

Bu kapsamda araştırma, uygulama ve faaliyetlerle gelişmeleri takip etmekte, yayınlar, seminer,konferans ve uluslararası işbirlikleriyle faaliyet, etkinlik, projeler yürütmekte ve bunların çıktılarını(yayın, rapor, bülten vb) kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. 

Amacını gerçekleştirirken bilimsel ve eleştirel düşünme, inovasyon, sosyal inovasyon, girişimcilik, sosyal girişimcilik, fütürizm, savunuculuk alanlarını kullanarak etkili, verimli, kalıcı, işbirlikçi, sürdürülebilir,çok katılımlı ve yenilikçi çözümler üretmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda tüm faaliyetlerinde farklı düşüncelere açıklıkla açık fikirliliği önemseyen, ilkeli,  tarafsız, bağımsız ve hesap verebilirlik ilkelerine dayandırmaktadır.

 

Gerçekleştirdiği bu faaliyetlerde özellikle sivil toplum,kamu ve özel sektör kuruluşlarının  dayanışmasını destekleyici mekanizmalar kurarak sosyal politika alanında toplumsal fayda üretmeyi amaçlamaktadır. 

 

Sosyal Akıl Derneği için, "Sosyal Akıl” dünü irdeleyen bugünü muhasebe eden ve yarınları kurgulayan bir harekettir. Hayatı ve hayatın içindekileri gören değil fark eden, yaşamayı düşünmekle birleştiren düşünceleri ise eyleme geçirmeyi arzulayan niyetlerin başlattığı bir yolculuktur. En büyük motivasyon kaynağı,birinci gücü faaliyet ve eylemleridir. 

Açık fikirliliği önceleyen, karşısındakine öteki değil biz olarak bakan ve herkesi olduğu gibi kabullenen, farklılıkların zenginliğine inanan bir felsefeye sahiptir.Farklılıkların rekabetini dostluğa dönüştürerek güçleri bir araya getirmek ve ortak sorunlarımıza birlikte çözümler aramak en büyük gayesidir. 

 

Sosyal Akıl Derneği için, "Sosyal Akıl”, farkındalık çalışmalarıyla bireylerin kendi içinde daha sonra toplumda yeniden bir heyecan oluşturmanın, karamsarlığı umuda dönüştürebilmenin yani toplumu yeniden inşa edebilmenin bir çabasıdır. 

Yıprattığımız, eskittiğimiz ve eksilttiğimiz değerleri yeniden hatırlatacak, toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik,fedakarlık,saygı,sevgi, güven ve huzur toplumuna erişmenin mümkün olacağını söylemlerinin ötesinde  yaptığı araştırma, faaliyet, etkinlik ve projelerle insani değerleri eyleme dönüştürme gayretinin adıdır. 


 

 

SLOGANIMIZ

"Potansiyelini Fark Et"