Projelerimiz

Avrupa Ortak Kültür Mirasını Koruma Projesi (İngiltere)

Avrupa Ortak Kültür Mirasını Koruma Projesi (İngiltere)

 

Hedef Kitle

Üniversite öğrencileri, Türk Milleti, Avrupa Toplulukları

Projenin Amacı

Avrupa Ortak Kültür Mirasını Koruma Projesi, ortak Avrupa kültürel mirasına yoğunlaşmaktadır. Avrupa kültürel mirası ve geleneklerinin bağlantılarını ve kaynaklarını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu özel ilgi alanını, çok kültürlü ve çok disiplinli çalışmalarımızın doğası gereği olarak belirledik.

Neler Yapıldı?

İngiltere Avrupa Kültür Mirası Projesi, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Proartadonco Derneği tarafından hayata geçirilmiştir. İngiltere Ulusal Ajansınca kabul edilen "Avrupa Ortak Kültür Mirası Koruma” isimli projenin bir parçasıdır.

Halk geleneğine ve folkloruna entegre olan ortak kültürel unsurlar hakkında genellikle daha az bilgi sahibiyizdir. Ortak Avrupa kültürel mirasına dayanan kurslara katılmak, organizasyonumuzun ve katılımcılarımız için bir fırsattır. Özellikle evde projeler sunmak için yenilikçi bir yaklaşımla yeni deneyimler, profesyonel pozisyonlar ve yetkinlikler kazanma imkanı vardır.

Yunanistan ve Türkiye'de yapılandırılmış kurslar ve eğitimlerle ortak kültür mirasının kaynaklarını öğrenmeyi ve incelemeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli olarak Avrupa’yı iyileştirme ve geliştirme konusundaki ihtiyaçlara da odaklanmıştır. Faaliyetlerimizde bu konularla ilgili gelişim planlanmaktadır.

Hedeflerimizden biri, bu deneyimi İngiltere ve yurtdışındaki çokuluslu ve çok kültürlü kitlelere kültürel konuların öğretilmesinde yeni ve yenilikçi eğitim yöntemleri geliştirmektir. Daha fazla öğrenciyi eğitmek ve daha geniş kapsamlı fırsatları keşfetmek için kullanmaktır.

Proje kapsamında 5 eğitim kursu planlamaktadır;

 • Santorini Adasındaki erken tarih öncesi Avrupa medeniyetini keşfetme uygulaması
 • Sanat, müzik aletleri, ağaç oymacılığı, freskler ve modern resimler
 • Yüzyıllardan günümüze kadar gelen yemek kültürü mirası
 • Kültürlerarası eğitimler, inanç merkezleri, toplumlar, dini gelenekler
 • Çağlar boyu uygulanan ve günümüze kadar gelen geleneksel sanat ve mimari

 

Proje Fon Kuruluşu: İngiltere Ulusal Ajansı

Proje Süresi: 24 Ay

 

Proje Ortakları: Sosyal Akıl Derneği (Türkiye) ve Helen Kültür Merkezi (Yunanistan)

 

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın: http://www.proartandco.co.uk

 

Sonuç

Şu ana kadar İngiltere ve Yunanistanda yapılacak etkinlik ve faaliyetler pandemi nedeniyle yüzyüze ve online olmak üzere gerçekleştirlmeye çalışılmıştır. Türkiye deki faaliyetler ise 2021 yılında pandemi koşullarına göre yapılacaktır.

İngiltere Avrupa Kültür Mirası Projesi’nden beklenen sonuçlar şunlardır;

 • Uygulamalı atölye çalışmalarına katılım (seramik, ahşap oymacılığı, müzik aletleri)
 • Yemek kültürü ve Akdeniz diyetini öğrenme
 • Kültürler arası farkındalıkları geliştirmek için inanç, mimari, sanat ve günlük yaşamın diğer yönlerini inceleyerek yerel halkla tanışma
 • Yabancı ülkelerde temel ihtiyaç olarak temel Yunanca ve Türkçe dilleri ile tanışma
 • Doğal güzelliği ve kültürel öneme sahip yerleri ziyaret etme
 • Yunan ve Türk tarihi ve modern toplumlarda yaşama hakkında gerçekleri öğrenme
 • Santorini ve İstanbul tarihinin, yerel ürünlerin ve geleneklerin tanıtımı

 

Bu projenin yaygınlaştırılmasında  ve bu gibi projelerde katkı sunmak üzere gönüllü olarak bize katılabilir; ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz! Bize Katıl Formu

Kurumsal iş birliği ile bize anlamlı bir katkı sunabilirsiniz. İşbirliği Formu

Lütfen info@sosyalakil.org.tr adresinden bizimle iletişime geçin!