Projeler

Bizi Bağlayan Özel Öğretmenler

Proje ile amacımız; pandemi süreci ile oluşan sağlık şartlarının doğurduğu zorunluluklar nedeniyle eğitim hakkı elinden alınan öğrencilerimizin öğretmenleri vesilesi ile çocukların eğitimini kolaylaştıracak eğitimler gerçekleştirmekteir. Bu eğitimlerin içeriği başta medya okur-yazarlığı, eğitimde kullanılan dijital araçların kullanımı, pandemi ile çocukların eğitim hakları üzerine panel vesilesi ile çocukların eğitim haklarını geri alabilmelerine katkı sağlamaktır. Pandemi sürecinde eğitimin verimli devam etmesinin üzerindeki en büyük engelleriden birisi, uzaktan eğitimi gerçekleştirecek olan öğretmenlerin dijital eğitim araçlarını bilmemesidir. Öğetmenlere vereceğimiz eğitimler ile çocuklarımızın öğretmeni ile etkileşimi arttırmış olunacaktır. Motivasyonları yükselecek öğrenciler, dijital araçlardan gelen dersleri yapabilecektir, öğretmenler de platformların ölçme ve değerlendirme özellikleri ile çocukları takip edebileceklerdir.

Kimlere ulaşmak istiyorsunuz?

Her çocuğun kaliteli bir eğitim alma hakkı vardır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme (UNİCEF) gibi eğitim hakkıyla ilgili pek çok uluslararası düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelere rağmen Küresel Eğitim Fırsatlarının Finansmanı Uluslararası Komisyonu (UNİCEF) tarafından yayınlanan rapora göre, 2030 yılında ilkokul ötesinde hiçbir eğitimi bulunmayan 1,5 milyar yetişkin olacaktır. Öğretmenlerin alacağı eğitimler ile çocuklarımızın yoksun kaldığı eğitim haklarını korumak amaçlanmaktadır. Eğitimde dijital araçlar ile öğretmenler çok kolay bir şekilde eğitimlerine devam edebilecekler, farklı teknik ve yöntemleri barındıran uygulamalar ile kazanımlarını takip edebilecekler, müfredatlarını kolay bir şekilde aktarabileceklerdir. Eğitim alan öğretmenler, çarpan etkisi ile bütün öğretmenlere etkisini hissettireceklerdir. Eğitim alan öğretmenlerin öğrencilerinin yaşanan hak kaybı giderilmiş olacaktır.

 

Hedef grup veya grupların ihtiyaçları nelerdir?

Pandemi süreci ise ülkelerin eğitim sistemlerinde bulunan çok büyük bir boşluğu gün yüzüne çıkarmıştır. Bu boşluk ise çocukların eğitim alma haklarını ellerinden almıştır. Türkiye, uzaktan eğitim sistemi olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden dersleri yaptığını paylaşmış olsa da, verim anlamında oldukça düşük olmuştur. Derslerin tıklanma sayıları, öğretmenlerin altyapı sıkıntıları ile yapamadıkları dersler, 40 kişilik bir sınıfta 5 kişi ile yapılan canlı dersler bu durumu desteklemektedir. Farklı platformlar üzerinden yapmaya çalışılan derslerde de öğretmenlerin medya okur-yazarlık oranının çok düşük olduğu görülmüştür. Bakanlık kullanılan online konferans programlarının resmi yazı ile kullanma çizelgesinin yayınlamıştır. Okulda eğitim alan çocuğun hazırbulunuşluğu, ders işleme teknik ve yöntemi, öğrenciyi sürecin içerisine dahil edilmesi gibi faktörler öğrenmeyi etkilemektedir. Uzaktan eğitim sürecinde bunların yoksunluğunu yaşayan öğrenciler, eğitimden uzaklaşmıştırlar.

 

Çalışmanızın nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz?

 

Çalışmamız pandemi süreci ile eğitim anlamında hak kaybı yaşayan öğrencilerimiz için gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin eğitimini öğretmenler sağlamaktadır. Bu nedenle öğretmenlerimizin eğitim alarak çocuklarımızın hak kaybı giderilmeye çalışılacaktır. Çalışma sürecinde verilecek olan 100 saatlik online ve uygulamalı eğitimlere başvurular alınacaktır. Öğretmenlerin MEB kanalıyla aldıkları hizmet içi eğitim olarak isimlendirilen eğitim çalışmaları vardır. Bu eğitimlere en fazla 100 kişi alınırken başvurular üç binleri bulmaktadır. Sosyal medya ve MEB işbirliği ile bizim çalışmamıza da başvuru yapan öğretmen sayısını en az bin olarak öngörüyoruz. Ortalama 30 öğrencisi olan öğretmenler sayesinde de 30 bin öğrenci faydalanmış olacaktır.

Benzer çalışmalar
MEB tarafından devam eden EBA üzerinden eğitimler verilmektedir. Bu platformun bir çok başlıkta zorlukları mevcuttur. MEB bünyesinde EBA haricinde, kendini geliştirmiş ve çocukların eğitim hakkını destekleyen bir avuç öğretmen ile çalışmalar da yapılmaktadır. Hibe veren kurumlar arasında da eğitime yönelik bir destek sağlanmamıştır. Eğitim hakkı pandemi sürecinde en çok ihmal edilen haklardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır
Hedef grup ihtiyaçlarının karşılanması
Hedef grubumuz öğrenciler ve eğitimlerini sağlayan öğretmenlerdir. Öğrencilerimiz eğitimlerini EBA üzerinden devam ettirmektedir. Bu süreçte öğrenci öğretmen ile bir temas kuramamaktadır. Öğrenci pasif bir şekilde eğitim almaktadır. Öğretmenlerin ise bu süreçte medya okur-yazarlığı zayıf olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmalarımız ile en başta öğretmen-öğrenci etkileşimini sağlayacağız. Öğretmenlerin dijital eğitim araçları ile anlatmak istediği her konuya uygun, interaktif ve ölçme değerlendirme koşulları bulunan doğru uzaktan eğitim standartları sağlanacaktır. Öğretmenler çalışmamız ile istediği zaman ders yapabilme, sorular ve oyunlaştırmalar ile eğlenceli ölçme ve değerlendirme, evde çocukların sadece akademik değil beceri odaklı ürünler tasarlayabilecekleri uygulamaları kullanabileceklerdir. Ayrıca gerçekleştirilecek olan panel ile de çocukların eğitim hakları üzerine uzman söyleşilerine katılabilecektir.