Tüzüğümüz

Kurumsal

Tüzüğümüz

Derneğimizin amacı;

 

 

Çocuk ve gençlik alanında  toplumsal ihtiyaç ve sorunlara yönelik araştırmalar, uygulamalar ve faaliyetler hakkındaki son gelişmeleri takip etmekte, yayınlar, ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslar, içinde bulunduğu uluslararası ağlar  aracılığıyla izlemekte, edindiği tecrübelerle faaliyet, etkinlik, projeler uygulamakta ve bunların çıktılarını kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Amacımızı gerçekleştirirken düşünce odaklılık, inovasyon, sosyal inovasyon, girişimcilik, sosyal girişimcilik, fütürizm, savunuculuk alt yapılarını kullanarak etkili, verimli, kalıcı, işbirlikçi, sürdürülebilir,çok katılımlı ve yenilikçi çözümler üretmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda tüm faaliyetlerinde farklı düşüncelere açıklıkla açık fikirliliği önemseyen, ilkeli,  tarafsız, bağımsız ve hesap verebilirlik ilkelerine dayandırır.

 

Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerde özellikle sivil toplum,kamu ve özel sektör kurumlarını  dayanışmasını destekleyici mekanizmalar kurarak sosyal politika alanında toplumsal fayda üretmeyi amaçlamaktayız. " Sosyal Akıl Derneği’nin tüzüğünü okumak için tıklayınız.

 

 

Dernek hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için info@sosyalakil.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz